مشاهدات و تجزیه و تحلیل های بعدی به جای سطح دانش آموز

برای اندازه گیری پیامد اولیه رویدادهای رفتار شستن دست مردمک پس از استفاده از توالت، دو شاخص شستشوی دست فقط با آب و HWWS برای دختران، پسران و دانش آموزان با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره با استفاده از روش SURVEYLOGISTIC برای آزمایش اثر مداخله مدل‌سازی شد.

در مورد شانس شستن دست‌ها پس از استفاده از توالت، مقایسه میانگین‌های جمع‌آوری شده در مدرسه از تمام دورهای جمع‌آوری داده‌های پیگیری در هر بازوی مداخله با گروه کنترل.

این مطالعه دانش‌آموزان مواد شوینده سیف یکسانی را در هر مدرسه در کل دوره مطالعه مشاهده نکرد.

بنابراین، مشاهدات و تجزیه و تحلیل های بعدی به جای سطح دانش آموز در رویداد انجام شد.

در دسترس بودن آب شستشوی دست و صابون مشاهده شده در مدرسه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدل‌ها مشاهدات همبسته درون مدرسه را که به‌وسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌بندی نمونه‌گیری بر اساس اقشار جغرافیایی ایجاد می‌شود، به حساب می‌آورند.

علاوه بر پیش‌بینی‌کننده مواد شوینده صنعتی اصفهان اصلی مورد علاقه، هر مدل شامل وضعیت اجتماعی-اقتصادی مدرسه-جامعه (SES) و لایه جغرافیایی بود.

گنجاندن SES و لایه جغرافیایی به دلیل یک مطالعه قبلی پیش از برازش مدل تعیین شد.

18 SES مدرسه-جامعه بر اساس شاخص دارایی برای خانوارهای نمونه در هر جامعه برآورد شد.

18 یک نمونه تصادفی از مواد شوینده ضد حساسیت خانوارها شناسایی شد و اطلاعات جمع آوری شده بر روی مجموعه ای استاندارد از دارایی های خانوار و ویژگی های مسکن.

برای تخمین شاخص ثروت از تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد و خانوارها در پنجک‌ها گروه‌بندی شدند.

تفاوت‌های بالقوه بین بازوهای مطالعه HW و LC+HW نیز با استفاده از روش فوق مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرایط شستشوی دست و تمرین پس از استفاده از توالت در ابتدا و چهار بازدید مشاهده بعدی بعدی برای نشان دادن تنوع مشاهده شده بین بازدیدها و روند کلی در طول زمان در هر بازوی مطالعه و بین بازوهای مطالعه نمودار شد.

فراوانی انطباق پس از شروع مواد شوینده نانو مدرسه با آب شستشوی دست و تهیه صابون نیز برای هر بازوی مطالعه ارزیابی شد.

 

 • منابع:
  1. Impact of Regular Soap Provision to Primary Schools on Hand Washing
 • تبلیغات: 
  1. مردی با نایلون خانه ای را آتش زد
  2. ادعای عجیب و غریب مردی که به جای غذا کود می خورد
  3. راز کشتی مرموز خوفو که جاروبرقی در آن بود
  4. زنی که با معشوقه اش اموال شوهرش را بالاکشید!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.