کود حیوانی پوسیده موثر ترین عامل آلودگی هوای تهران

به دنبال روش هیئت منصفه که توسط آجی (1996) استفاده شد، موارد مندرج در پیش نویس برنامه مصاحبه برای کار تحقیقاتی مورد بررسی و انتقاد کامل سه مدرس در گروه ترویج کشاورزی، دانشگاه فناوری فدرال، اووری، نیجریه قرار گرفت.

ارتباط و تناسب آیتم ها که توسط استاد کارشناس تعیین شد، پایه ای را برای توسعه برنامه مصاحبه نهایی تشکیل داد که برای جمع آوری داده ها برای مطالعه استفاده شد.

نمونه برداری کود
نمونه‌هایی از کود حیوانی پوسیده در انبارها و انبارها که برای کوددهی در تولید محصولات زراعی مفید و با عمر کمتر از 28 هفته در نظر گرفته شده بودند جمع‌آوری و برای بررسی مورد استفاده قرار گرفتند.

30 سانتی متر (ژانگ و همکاران، 2001) و 4 نمونه با هم مخلوط شدند. نمونه های فرعی نماینده حدود 0.25 کیلوگرم در کیسه های پلاستیکی نگهداری شدند.

 

نمونه‌های کود در حین حمل و نقل در یک پایگاه خنک همراه با تکه‌های یخ نگهداری شدند و سپس در فریزر عمیق برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نگهداری شدند.

آنالیزهای آزمایشگاهی
نیتروژن کل (N) در کودها و خاک پس از هضم Kjeldahl با سیستم Kjeltec Auto 1030 (Tecator، Hoganas، سوئد) تعیین شد. کل کود و کربن خاک پس از احتراق خشک مدل 521-275 Leco (Leco Corporation، Sevenska AB، Upplands Vasby، سوئد) برآورد شد. ماده آلی با ضرب کربن در 1.724 بدست آمد.

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) با اشباع های مکرر با استفاده از I M NH4OAc و سپس شستشو، تقطیر و تیتراسیون تعیین شد (Soil Survey Staff, 1996). pH خاک (1:1 خاک به محلول) در آب اندازه گیری شد (توماس، 1996). کاتیون های قابل تعویض:

کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم توسط طیف سنج نشر اتمی پلاسما جفت شده القایی (ICP-AES) (Integra XMP، GBC، Arlington Heights، IL) برآورد شد. فسفر قابل دسترس با روش اولسن تعیین شد (Emteryd, 1989).

توزیع اندازه ذرات خاک های مورد استفاده برای مطالعه گلخانه با روش هیدرومتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (Gee and Or, 2002).

محتوای ماده خشک کودها با خشک کردن آون یا نمونه فرعی در دمای 105 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت بدست آمد. نسبت کربن به نیتروژن با تقسیم مقدار کربن بر نیتروژن به دست آمد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.